Werkbijeenkomst wat verwachten ouders van passend onderwijs?

Amersfoort Schothorst maandagavond 3 februari 19.30-21.30 uur

Wat verwachten ouders van Passend Onderwijs?

De overgang van basis naar voortgezet onderwijs

Er is veel te doen rond de invoering van passend onderwijs .Vanaf 1 augustus 2014 moet ieder schoolbestuur ervoor zorgen dat aangepast onderwijs beschikbaar is voor elk kind in de eigen omgeving. Een enorme operatie waarbij tot nu toe de meeste aandacht is uitgegaan naar het organiseren van de zogenaamde samenwerkingsverbanden die ervoor moeten zorgen dat regionaal passend onderwijs beschikbaar komt. Leerkrachten en ouders zijn tot nu toe nog onvoldoende aan bod geweest zo concludeerde de Tweede Kamer onlangs.

Het Netwerk Ouderinitiatieven, een samenwerkingsverband van ruim 30 ouderinitiatieven rondom Passend Onderwijs in Nederland wil de 150 samenwerkingsverbanden PO en VO informeren over de wensen en zorgen van ouders. Daarom organiseren we deze winter 7 besloten themabijeenkomsten voor ouders met elk een specifiek onderwerp.

Op 3 februari hebben we het over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs: hoe vinden ouders en kinderen een passende middelbare school?

  • Heeft uw kind extra begeleiding nodig op school? En zit het in groep 7 of 8 van de basisschool? Bent u al bezig om een school te zoeken?
  • Zit uw kind op de middelbare school en heeft het extra begeleiding nodig? Is uw kind wel of niet tevreden over de school? Bent u tevreden of zou het anders kunnen?
  • Wilt u met andere ouders tot aanbevelingen komen voor de samenwerkingsverbanden?

Wij zoeken  minimaal 15 ouders van kinderen op basisscholen en middelbare scholen die op deze  bijeenkomst in een paar uur willen aangeven wat zij in en om school belangrijk vinden voor het welbevinden van hun kind. Bent u zo’n ouder? Graag ontvangen we uw aanmelding op info@lonnekesondorp.nl

Meer informatie is te vinden op  www.lonnekesondorp.nl of op www.netwerkouderinitiatieven.nl