Perspectiefrijk onderwijs

Waarvoor leer ik dit? Wat wil ik later worden? Herken ik wat ik vandaag heb geleerd? Bij mij thuis, in mijn omgeving?

Onderwijs moet talenten bij kinderen blootleggen. Hen prikkelen op zoek te gaan; nieuwsgierig maken. Aansluiten bij wat de markt vraagt.

Ik help scholen hun onderwijs te laten aansluiten bij wat er in de maatschappij leeft. Bijvoorbeeld door techniektalentweken. Bijvoorbeeld door onderwijsvragen te laten aansluiten bij projecten in de buurt. En bouw zo aan contextrijk en geaard onderwijs.