Oudertalent

Ouders zijn van onschatbare waarde voor een school.

Betrokken ouders zorgen ervoor dat leerkrachten datgene kunnen doen wat ze moeten doen: kinderen laten leren!

Als trekker van een moderne ouderbelangenorganisatie ken ik de kracht van informeel georganiseerde oudernetwerken en nieuwe ouderbetrokkenheid.

Laat ook minder vanzelfsprekende ouders het voordeel ervaren van invloed en spreek ze aan op hun onvermoed talent. Laat die kritische ouder een tevredenheidsonderzoek coördineren. Vraag een ouder voor beeldende vormings- of muziek-les. Laat vaders het dak repareren of de WC’s fris tegelen. Zorg met een toeleidingsprogramma voor diversiteit in de MR en haal die buurtoma binnen om voor te lezen!

Ouders zijn ook de onmisbare schakel als het gaat om het succesvol fuseren van twee scholen. Hen vroegtijdig betrekken is de beste garantie voor succes.

Samen met de ouders van uw school breng ik de gewenste situatie in beeld en zetten we in een compact traject onze woorden om in daden.